Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100384 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1164, ж.к. Лозенец, ул. Бигла
Мобилен:0888050103
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-1997
Образование:висше(ВИИ - София)