Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100381 (14.12.2009 г.), 300100160 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Петьофи
Телефон:032266424
Мобилен:0888408003
Специалност:Изчислителна техника
Стаж:НИ-2007 МС-2002
Образование:висше(ТУ - София)