Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 100100378 (14.12.2009 г.) , 810100463 (11.02.2015 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Изгрев
Мобилен:0886705073
Специалност:Електронна техника и микроелектроника
Стаж:НИ-2008, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ТУ - Варна)