Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 500100152 (14.12.2009 г.), 300100159 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Русе 7004, ул. Доростол
Мобилен:0885009247
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:МС-2000 ТП-2000
Образование:висше (СА Д. А. Ценов - Свищов)