Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100377 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Ловеч 5500, ул. Княз Имеритински
Телефон:068652590
Мобилен:0887566427
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИAС - София)