Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, , Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100158 (14.12.2009 г.) , , 100100375 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9002, ул. Ген. Столетов
Телефон:052605963, 052643814
Мобилен:0889384429
Факс:052643814
Специалност:Ел. машини и апарати
Стаж:НИ-1993 МС-1996
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)