Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100374 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1715, ж.к. Младост 4
Телефон:028812004
Мобилен:0877177855
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)