Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100373 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Преспа
Мобилен:0889303435
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2002
Образование:висше(УАСГ - София)