Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100156 (14.12.2009 г.), 810100382 (17.11.2014 г.), 100100372 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1233, бул. Княгиня Мария Луиза
Мобилен:0888671816
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2008, МС-2008, ЗЗТН-2014
Образование:висше (УАСГ - София)