Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100155 (14.12.2009 г.), 810100500 (14.05.2015 г.), 100100371 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София, ж.к. Надежда 2
Мобилен:0887320009
Специалност:Индустриален мениджмънт
Стаж:НИ-2008, МС-2008, ЗЗТН-2015
Образование:висше (ТУ - Варна)