Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100367 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, бул. Симеон Велики
Телефон:054832129
Мобилен:0886739841
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(ВИАС - София)