Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100153 (14.12.2009 г.), 500100151 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8000, ж.к. Възраждане, ул. Пробуда
Телефон:056815065
Мобилен:0887479451
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:МС-1993 ТП-1993
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)