Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100365 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Крумовград 6900, ул. Иглика
Телефон:036121080
Мобилен:0898560004
Факс:036121090
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)