Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100019 (14.12.2009 г.), 500100242 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Княз Борис Първи
Телефон:029899139
Мобилен:0886771776
Факс:029813895
Специалност:Икономика и управление на търговията
Стаж:ПИИС-1999 ТП-1997
Образование:висше(ВИИ Карл Маркс - София)