Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100362 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1335, ж.к. Люлин 1
Телефон:028279431
Мобилен:0898486736, 0884834383
Факс:028266245
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (ВИСИ - София)