Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100150 (14.12.2009 г.), 810100359 (16.08.2011 г.), 300100152 (14.12.2009 г.), 100100361 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1404, ж.к. Стрелбище
Телефон:028586124, 029784311
Мобилен:0887760641
Факс:029786089
Специалност:Транспортно строителство
Стаж:НИ-1996 МС-2005 ТП-2008 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИАС - София)