Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100359 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Проф. Джовани Горини
Телефон:029444343, 028517120
Мобилен:0885938195
Специалност:Технология и механизация на строителството
Стаж:НИ-2004
Образование:висше(ВИСИ - София)