Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100151 (14.12.2009 г.), 100100358 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9010, ж.к. Бриз, ул. 106
Телефон:052/301300
Мобилен:0887033303
Специалност:Международен туризъм
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)