Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100357 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9025, ж.к. Възраждане
Мобилен:0888525552
Специалност:Банков мениджмънт
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ИУ - Варна)