Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100353 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул. Георги Комитата
Телефон:032638070, 032644446
Мобилен:0888519142
Факс:032635133
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993
Образование:висше(ВИАС - София)