Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100351 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Балчик 9600, ж.к. Балик
Телефон:057976691, 057973583
Мобилен:0888476731
Факс:057976691
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995
Образование:висше(ВИСИ - София)