Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100332 (14.12.2009 г.), 100100350 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. Цар Борис III Обединител
Телефон:032650299
Мобилен:0889455630
Факс:032650299
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996 ТП-1993
Образование:висше(ВИСИ - София)