Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100349 (14.12.2009 г.), 500100331 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, бул. Цар Борис III Обединител
Телефон:032650299
Мобилен:0888516955
Факс:032650299
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИАС - София)