Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100348 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, ул.Хан Аспарух
Мобилен:0898999872, 0878771291
Специалност:Геодезия и картография
Стаж:НИ-1997
Образование:ср. специално(Техникум по строителство - Пловдив)