Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100343 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Добрич 9300, ул. Ясна поляна
Телефон:058669738, 058602290
Мобилен:0896143419, 0894612333
Специалност:Топлинна и масообменна техника
Стаж:НИ-2008
Образование:висше(ВМЕИ - Варна)