Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100146 (14.12.2009 г.) , 500100144 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1517, ж.к. Сухата река
Телефон:029803964, 028450246
Мобилен:0888267970
Факс:028450246
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:МС-1993 ТП-1998
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)