Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100335 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Калиманци
Телефон:028432296
Мобилен:0885201251
Факс:028432296
Специалност:Математика
Стаж:НИ-2001
Образование:висше (СУ Св. Климент Охридски - София)