Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Финансови активи и финансови институции, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Права на интелектуалната и индустриалната собственост
Сертификати номера: 300100145 (14.12.2009 г.), 600100014 (14.12.2009 г.), 500100143 (14.12.2009 г.), 100100334 (14.12.2009 г.), 400100018 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1592, ж.к. Дружба 1
Телефон:028432296
Мобилен:0888373856
Факс:028432296
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:НИ-2001 МС-1995 ПИИС-1998 ТП-1993 ФА-1996
Образование:висше (ВМЕИ - Габрово)