Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100330 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Цар Симеон
Телефон:034466975
Мобилен:0888006555
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998
Образование:висше(УАСГ - София)