Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100329 (14.12.2009 г.), 300100143 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Смолян 4702, ул. Продан Табаков
Телефон:030180649
Мобилен:0888538867
Специалност:Технология на машиностроенето
Стаж:НИ-2008 МС-1995
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)