Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100017 (14.12.2009 г.), 100102156 (12.12.2011 г.), 810100090 (30.12.2010 г.), 500100141 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Априлско въстание
Телефон:054800535, 054801501
Мобилен:0888543117
Факс:054800536
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:ПИИС-2005 ТП-1999 ЗЗ-2007
Образование:висше(ИУ - Варна)