Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 100100327 (14.12.2009 г.), 500100139 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9022, кв. Виница, ул. Константин Павлов
Телефон:052600702
Мобилен:0888204905
Специалност:Счетоводна отчетност
Стаж:НИ-2006 ТП-1995
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)