Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100138 (14.12.2009 г.), 100100326 (14.12.2009 г.), 810100019 (09.11.2010 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Генерал Цимерман
Телефон:052601956, 052610328
Мобилен:0888884189
Факс:052610329
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1993 ТП-1993 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)