Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100137 (14.12.2009 г.), 300100142 (14.12.2009 г.), 100100325 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9002, ул. Генерал Цимерман
Телефон:052601956, 052610328
Мобилен:0888896455
Факс:052610329
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1993 МС-1993 ТП-1993
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)