Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100141 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Исперих 7400, ул. Стефан Караджа
Мобилен:0888776064, 0893469058
Специалност:Селскостопанска техника
Стаж:МС-1999
Образование:висше(ВТУ Ангел Кънчев - Русе)