Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100322 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9000, ул. Велико Христов
Мобилен:0877337750
Специалност:Икономика на недвижимата собственост
Стаж:НИ-2007
Образование:висше(ИУ - Варна)