Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100319 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Севлиево 5400, ул. Стоян Бъчваров
Телефон:067532056
Мобилен:0889403769
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1994
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)