Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100317 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Добрич 9300, ул. Полковник Дрангов
Мобилен:0899223420
Факс:058602818
Специалност:Строителстелство и архитектура
Стаж:НИ-1996
Образование:ср. специално(Строителен техникум - Добрич )