Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 500100132 (14.12.2009 г.), 100100314 (14.12.2009 г.), 810100094 (25.01.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Русе 7000, ул. Цар Калоян
Телефон:082832444
Мобилен:0888786625
Факс:082832444
Специалност:Финанси, кредит и застрахователно дело
Стаж:НИ-2001 ТП-1993 ЗЗ-2006
Образование:висше(ВФСИ Д. А. Ценов - Свищов)