Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100139 (14.12.2009 г.), 100100312 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1797, ж.к. Младост 1
Телефон:064840114
Мобилен:0887426217
Факс:064840114
Специалност:Хидравлика и пневматика
Стаж:НИ-2007 МС-2001
Образование:висше (ВМЕИ - Габрово)