Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100100311 (14.12.2009 г.), 300100138 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Бургас 8005, ж.к. Славейков
Телефон:056883971
Мобилен:0898784718
Специалност:Стокознание
Стаж:НИ-2008 МС-2008
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)