Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100310 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Екзарх Йосиф
Телефон:034448524
Мобилен:0899892577
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1999
Образование:висше (ВИАС - София)