Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100137 (14.12.2009 г.), 100100309 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Ловеч 5500, ул. Васил Левски
Телефон:068602967
Мобилен:0886435438
Факс:068602967
Специалност:Транспортна техника и технологии
Стаж:НИ-2007 МС-2001
Образование:висше (РУ Ангел Кънчев - Русе)