Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100307 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1606, ул. Богдановец
Телефон:028528091, 029888490
Мобилен:0899256945
Факс:029888491
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-2007
Образование:висше (ВИАС - София)