Оценителска правоспособност: Права на интелектуалната и индустриалната собственост, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 400100016 (14.12.2009 г.), 500100128 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1505, ул. Алеко Константинов
Телефон:028195342
Мобилен:0888340070
Факс:028195342
Специалност:Експлоатация на водния транспорт
Стаж:ПИИС-1997 ТП-1993
Образование:висше(ОИИМФ - Одеса)