Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100135 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Бургас 8001, ж.к. Лазур
Телефон:056834428, 056801273
Мобилен:0886371231
Специалност:Подвижен железопътен състав
Стаж:МС-1993
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)