Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100134 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, бул. Демокрация
Телефон:092624198, 092626567
Мобилен:0889191357, 0886593474
Специалност:Радиоелектроника
Стаж:МС-1993
Образование:висше (ВМЕИ Ленин - София)