Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100304 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, ул. Вардар
Телефон:092627668
Мобилен:0898629967, 0889140010
Специалност:Водоснабдяване и канализация
Стаж:НИ-1998
Образование:висше (ВИСИ - София)