Оценителска правоспособност: Недвижими имоти
Сертификати номера: 100100302 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кнежа 5835, ул. Кирил и Методий
Телефон:091326531
Мобилен:0887542166, 0878489718
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1996
Образование:висше(ВИАС - София)