Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100127 (14.12.2009 г.), 100100300 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пазарджик 4400, ул. Средна гора
Телефон:034463661
Мобилен:0885345274, 0895471443
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:НИ-1996 ТП-1994
Образование:висше(ВИНС Д. Благоев - Варна)